Startsida


Ny Energi Transport AB

Ny Energitransport hanterar biobränsle och sköter större fjärrvärme pannor.  • 070 880 8685
  • anders@nyenergi.eu
  • 070 640 3677
  • mats@nyenergi.eu
  • Jourtelefon: 0702573672
  • info@nyenergi.eu
  • Persmåla 430, 382 92 Nybro

Miljöpolicy

Medvetenhet: Alla inom företaget skall, på lämpligt sätt, hållas informerade om olika produkters miljöpåverkan och gällande miljöregler. 

Drivmedel: För drift av fordon skall drivmedel av MK 1 eller bättre användas. Lagring skall ske i dubbel mantlad tank för största säkerhet. 

Olja/oljefilter: Olja och filterbyten skall ske enligt fastställda intervall och på ett miljömässigt acceptabelt sätt. 

Kemikalier: Kemiska preparat för underhåll, tvätt och avfettning skall vara av typen ”Bra Miljöval” och ske på ändamålsenliga anläggningar med optimal dosering. 

Avfall: Kretsloppstänkande och kontinuitet skall ligga till grund för omhändertagande rutiner för avfall från verksamheten och i tillämpliga delar utifrån miljövårdande myndigheters anvisningar.